Caritas
św. Maciej - figura

Caritas

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2018r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2018. Grupa Caritas liczy 5 członków, którzy pełnią dyżury, przygotowują paczki dla osób potrzebujących, zwłaszcza chorych i samotnych Parafian w podeszłym wieku. Wolontariusze wspierają również działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych oraz ubrań z magazynu odzieży przyniesionej przez Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny oraz osoby starsze i samotne. W 2018 r. rozdzielaliśmy 23 razy produkty żywnościowe otrzymane od sklepów wielkopowierzchniowych za pośrednictwem Caritas diecezjalnej (konieczność opłaty za przywóz do Maciejowa przez Caritas diecezjalną). Dary te były nieodpłatnie pakowane i rozwożone potrzebującym przez wolontariuszy Zespołu.

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Koszty dostaw przez Caritas diecezjalną produktów żywnościowych (warzywa, owoce, nabiał o krótkim terminie przydatności): 354,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 734,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Odpustu: 332,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia (dofinansowane przez Parafię): 125,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 48 paczek na Wielkanoc i 50 paczek na Boże Narodzenie): 3 019,00 zł
 • Dofinansowanie dla 3 dzieci udziału w półkoloniach zimowych: 300,00 zł
 • Dofinansowanie kolonii letnich dla 2 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 1 000,00 zł
 • Dofinansowanie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: 1 000,00 zł.

RAZEM: 6 864,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 4 833,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 090,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 374,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 30,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 328,00 zł,
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 70,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 750,00 zł

RAZEM: 7 475,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zachęcamy do dzielenia się swoim czasem odwiedzając starszych i samotnych Parafian. Zapraszamy wszystkich pragnących włączyć się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2019!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2017r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2017.Grupa Caritas liczy 6 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny oraz osoby starsze i samotne.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Koszty dostaw przez Caritas diecezjalną produktów żywnościowych (warzywa, owoce, nabiał o krótkim terminie przydatności): 588,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 468,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia: 473,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 44 paczki na Wielkanoc i 38 na Boże Narodzenie): 1 993,00 zł
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci z ubogich rodzin (20 paczek): 300,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 750,00 zł
 • Kolonie (10 dni) dla 3 dzieci w stadninie koni w Biskupicach k. Częstochowy: 363,00 zł
 • Dopłata do kolonii letnich dla 2 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych: 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 500,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla dziecka niepełnosprawnego: 700,00 zł.

RAZEM: 7 867,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 3 305,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 460,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 250,00 zł,
 • Sprzedaż gromnic i zniczy: 95,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 627,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 864,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 530,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 450,00 zł

RAZEM: 7 581,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2018!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2017r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2016.Grupa Caritas liczy 6 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie produktów żywnościowych. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny oraz osoby starsze i samotne.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Koszty dostaw przez Caritas diecezjalną produktów żywnościowych (warzywa, owoce, nabiał o krótkim terminie przydatności): 588,00 zł
 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 850,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 415,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia: 64,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 33 paczki na Wielkanoc i 36 na Boże Narodzenie): 1 336,97 zł
 • Spotkanie ze Św. Mikołajem dla dzieci z ubogich rodzin (28 paczek): 576,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 4 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 400,00 zł
 • Wycieczka dla 37 dzieci na Błatnią w Beskidach (przejazd, śniadanie, słodycze i napoje na drogę, ciepły posiłek na trasie, ognisko z pieczeniem kiełbasek): 1 929,00 zł
 • Dopłata do kolonii letnich dla dziecka z rodziny dysfunkcyjnej: 600,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 541,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 4 rodzin: 739,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu strojów do I Komunii Świętej dla 2 rodzin: 300,00 zł
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 4 rodzin: 84,00 zł

RAZEM: 10 234,97  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 4 489,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 780,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 317,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 300,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 465,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1264,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 260,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 550,00 zł

RAZEM: 9 425,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy wspierają osoby starsze, chore i samotne oraz rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwy, które przyczyniają się do pomnożenia dobra oraz ulżenia w cierpieniu i biedzie.
Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2017!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes

caritas
Informacja o działalności Grupy Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu w 2015 r.

Grupa Caritas przy Parafii Św. Macieja w Zabrzu pragnie poinformować wszystkich Darczyńców o swojej pracy na rzecz potrzebujących w minionym roku 2015.Grupa Caritas liczy 10 członków, którzy pełnią comiesięczne dyżury, a również wspierają działalność charytatywną finansowo. Podczas dyżurów osoby potrzebujące, zamieszkujące na terenie naszej Parafii, które przedstawią zaświadczenie o dochodach, otrzymują pomoc w formie paczek żywnościowych i środków czystości. Ponadto rozdawana jest odzież zebrana dzięki ofiarności Parafian. Ze stałej pomocy korzystają 3 rodziny.

 

 

 

 

Rozliczenie udzielonej pomocy:

 • Comiesięczne paczki żywnościowe i środki czystości: 1 974,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Dnia Chorego: 468,00 zł
 • Spotkanie chorych i seniorów z okazji Tygodnia Miłosierdzia: 368,00 zł
 • Paczki świąteczne dla starszych i chorych (przygotowano 38 paczek na Wielkanoc, 42 na Boże Narodzenie, 1 na Dzień Dziecka): 1 899,00 zł
 • Tygodniowe zimowisko dla 3 dzieci w ośrodku „Święta Puszcza” w Olsztynie k. Częstochowy: 1 367,00 zł
 • Wycieczka dla 28 dzieci na Stożek w Beskidach (przejazd, śniadanie, słodycze i napoje na drogę, ciepły posiłek na trasie, ognisko z pieczeniem kiełbasek: 1 625,00 zł
 • Dopłata do półkolonii dzieci z dawnej świetlicy środowiskowej: 800,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu podręczników: 500,00 zł
 • Dopłata do energii elektrycznej dla 1 rodziny: 300,00 zł
 • Wsparcie finansowe dla studenta z ubogiej rodziny: 1 200,00 zł
 • Dofinansowanie zakupu mebli i komputera dla 1 rodziny: 895,00 zł
 • Zakup ziemniaków na zimę dla 3 rodzin: 180,00 zł.

RAZEM: 11 576,00  zł

 

Fundusze uzyskane dzięki ofiarności Parafian:

 • Comiesięczna zbiórka przed kościołem: 6 025,00 zł
 • Składki członków wspierających: 1 910,00 zł,
 • Sprzedaż wielkanocnych świec i kartek: 288,00 zł,
 • Sprzedaż zniczy: 62,00 zł,
 • Sprzedaż bożonarodzeniowych świec i kartek: 534,00 zł,
 • Akcja „Szkoła": 1 162,00 zł
 • Darowizny ofiarodawców prywatnych: 1950,00 zł
 • Kwoty przekazane przez Parafię: 800,00 zł

RAZEM: 12 731,00 zł     BÓG ZAPŁAĆ!

 

Zwracamy się do wszystkich naszych Dobroczyńców z prośbą o dalszą pomoc finansową i materialną. Zapraszamy osoby chętne do włączenia się do posługi charytatywnej w ramach Caritas. Wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim Osobom, które wielokrotnie, bezinteresownie poświęcały swój czas pomagając najbardziej potrzebującym. Szczególnie dziękujemy Parafianom, którzy zakupili i przygotowali zestaw komputerowy oraz przekazali środki finansowe dla rodziny wielodzietnej. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom za wszelkie dary materialne i modlitwę, które przyczyniają się do pomnożenia dobra i ulżenia w biedzie. Niech Bóg bogaty w miłosierdzie obficie darzy Państwa swymi Łaskami i Błogosławieństwem w całym Nowym Roku 2016!

 

W imieniu Grupy Caritas

Ks. Proboszcz Rudolf Wilczek                   Zdzisława Jodłowska

Przewodniczący                                               Prezes